Polska Przedsiębiorczość w Szwajcarii

W dniu 1 grudnia 2016 r. w Bernie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów w Szwajcarii (ang. Polish Professionals in Switzerland), zorganizowane we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Bernie. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. J.E. Pan Ambasador dr Jakub Kumoch, który oficjalnie rozpoczął spotkanie, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Bernie Pan dr Zbigniew Kostecki oraz przedstawiciele i pracownicy organizacji Polonijnych w Szwajcarii.

Tematem przewodnim wydarzenia była „Polska Przedsiębiorczość w Szwajcarii”. Podczas oficjalnej części spotkania, Pan Zbigniew Kostecki, który jako gospodarz przywitał wszystkich gości oraz przedstawił profil działalności i załogę WPHiI. Następnie Pan Łukasz Syrnik zaprezentował Stowarzyszenie, omówił najważniejsze cele oraz plany na 2017 rok oraz przedstawił skład zarządu i zachęcił do odwiedzania nowej strony internetowej.

Zaproszeni mówcy:
Barbara Sosnowski
Sowe Business Coaching
Joanna Demków – Bartlomé
KVALHO
Wojtek Bachorski
Plan B Fitness
Robert Radkiewicz
1MAGAZIN

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i możliwość prezentacji naszego wydawnictwa 1 MAGAZIN, oraz za entuzjastyczne przyjęcie wśród Firm działających na terenie Szwajcarii.

Zobacz artykuł online