2018
PRIORYTETY

 

1

Ustanowienie zasad członkostwa oraz systemu rejestracji przynależności do grupy PPS, pozwalające na dalszy pozytywny jej rozwój.

2

Wspomaganie działalności biznesowej członków PPS w Szwajcarii i Polsce poprzez networking.

3

Organizacja spotkań tematycznych z ekspertami w dziedzinie biznesu, IT, kultury oraz techniki.

4

Nawiązanie aktywnej współpracy PPS i jej członków z innymi polsko-szwajcarskimi organizacjami biznesowymi, kulturalnymi oraz pozyskiwanie sponsorów.