Członkowie Zarządu wywodzą się z rożnych środowisk zawodowych, jak ekonomia, prawo, kultura czy nauka. Wnoszą tym wkład w ideę łączenia wielu dyscyplin życia i biznesu.

zarzad