Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Szwajcarii (Association of Polish Professionals in Switzerland) – w skrócie PPS – jest organizacją non – profit, której celem jest rozwijanie wiedzy i doświadczeń biznesowych pomiędzy jej członkami oraz promocja pozytywnego wizerunku Polaków w społeczeństwie szwajcarskim.

PPS jest głosem liderów biznesu polskiego pochodzenia przebywających i pracujących w Szwajcarii. Kwartalne spotkania grupy cieszą się dużą popularnością wśród osób poszukujących możliwości interakcji z zapraszanymi ekspertami z różnych dziedzin nauki i biznesu oraz szansy rozwoju zawodowego i aktywnej wymiany doświadczeń i wiedzy.

puzzel

BIZNES TO LUDZIE I ICH WZAJEMNE RELACJE
Networking
Wspomagamy działalność biznesową naszych członków
i pomiędzy naszymi członkami. Generujemy wzajemne
korzyści wynikające ze zintegrowanej i spójnej siły.


NASZ SPOTKANIA TO PLATFORMA DO TWORZENIA
RELACJI BIZNESOWYCH
Tematy spotkań dotyczą bierzących i ważnych dla nas
tematów z dziedziny biznesu, IT, kultury i technologii.


REPREZENTACJA BIZNESU
Kształtujemy wizerunek szwajcarskich inwestorów
w Polsce i polskich inwestorów w Szwajcarii.