Impresum i informacja prawna

Kontakt
Polish Professinals in Switzerland
T  +41(0)76 294 9442
E  info@polishprofessionals.ch
W www.polishprofessionals.ch

Rejestr Stowarzyszeń
Amtsgericht Zürich

Design strony
Agnes Nowicki
V7Design

Realizacja techniczna
Marcin Łyjak
Mortumus Studio

Fotografia
Agnes Nowicki, Zürich
Zürich Tourismus, Zürich

Informacja prawna
Informacje na stronie PPS służą celom tylko i wyłącznie informacyjnym.
Mimo, ze PPS dokłada wszelkiej staranności, aby prezentowane informacje
były poprawne, nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek błędy czy niekompletność
informacji czy tez za jakiekolwiek konsekwencje ich użycia.

Prawo autorskie
Wszelka treść i jakiekolwiek elementy tej strony są chronione prawem autorskim.
Copyright (c) 2016, Polish Professionals in Switzerland – wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie i drukowanie treści z tej strony internetowej dozwolone jest tylko
w ramach dozwolonego użytku. Jakiekolwiek inne kopiowanie, rozpowszechniane
lub zmienianie informacji lub materiałów na tej stronie czy to w formie
elektronicznej czy w tradycyjnej formie pisemnej zabronione bez wyraźnej
zgody PPS.