Polska Przedsiębiorczość w Szwajcarii

Event: Polish Professionals in Switzerland
10 marzec 2016 | 18.30 – 21.00 godz.
Hotel Crowne Plaza, Badenerstrasse 420, 8040 Zurych

Języki: polski i angielski

Dnia 10 marca 2016 w Hotelu Crowne Plaza w Zurychu, pod patronatem Ambasadora RP w Bernie, Jaromira Sokołowskiego odbyło się spotkanie „Inspirujące sukcesy polskich firm w Szwajcarii”.
Zostało ono zorganizowane wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bernie oraz Szwajcarsko-Polską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie.
Głównym punktem programu były prezentacje firm. W pierwszej kolejności Pani Teresę Trillo-Drab opowiedziała o zakładaniu przez nią szwajcarskiego przedstawicielstwa kosmetycznej firmy Inglot, następnie Łukasz Syrnik zaprezentował polską firmę z branży informatycznej, IT Kontrakt, która posiada swój oddział w Szwajcarii.

SPEAKER:

Teresa Trillo-Grab
INGLOT
Łukasz Syrnik
IT Kontakt