Art Of Business

Event: Polish Professionals in Switzerland
2 marca 2017 | 18.30 – 21.30 godz.
Muzeum Polskie w Rapperswilu, 8640 Rapperswil

Języki: polski

W dniu 2 marca 2017 r. w Rapperswilu odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów w Szwajcarii (ang. Polish Professionals in Switzerland), zorganizowane we współpracy z Muzeum Polskim w Rapperswil. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. J.E. Pan Ambasador dr Jakub Kumoch, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Bernie Pan dr Zbigniew Kostecki oraz przedstawiciele i pracownicy muzeum a także organizacji Polonijnych w Szwajcarii.

Tematem przewodnim wydarzenia pt. „Art of Business” była tematyka łączenia sztuki i biznesu. Podczas oficjalnej części spotkania, Pani Dyrektor Anna Buchmann przedstawiła wiele ciekawych faktów dotyczących Muzeum, Pan Ambasador wypowiedział swoje pozytywne opinie dotyczące stowarzyszenia i aktywnych Polaków w Szwajcarii, Pan dr Zbigniew Kostecki wspomniał na temat pracy WPHiI, a Łukasz Syrnik wraz z Agnes Nowicki opisali cele i zamierzenia PPS na przyszłość oraz przedstawili zarząd organizacji.

Oficjalna część spotkania obejmowała także dwie ciekawe prezentacje na temat zakładania, rozwijania oraz prowadzenia przedsiębiorstw związanych ze sztuką. Pierwsza z nich, przedstawiona przez Pana Norberta Roztockiego dotyczyła zagadnień rzeźby, designu oraz sztuki użytkowej. W ciekawy sposób zaprezentował zrodzoną z pasji firmę Moveonart.

Następnie Pan Sebastian Uszyński opowiadał o karierze wiolonczelisty oraz o zrodzonego z zamiłowania do muzyki festiwalu muzycznego Vier Jahreszeiten Riehen, którego jest założycielem oraz dyrektorem artystycznym, a także firmy BelSuono. Uczestnicy mogli wysłuchać utworów Suite Nr. 1 G-Dur für Cello Solo autorstwa J. S. Bacha oraz Caprice Nr. 7 autorstwa A. Piatti w wykonaniu prelegenta.
Po prezentacjach zakończonych rundą pytań i wymianą zdań, Pan Ambasador dr Jakub Kumoch zaprosił wszystkich obecnych gości PPS na obchody 3-go Maja w Ambasadzie.

Następnie tradycyjnie rozpoczęła się część networkingowa, będąca świetną okazją do pogłębienia wiedzy na tematy biznesowe, zawarcia nowych znajomości oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

W związku z faktem, iż poprzednie tego typu wydarzenia okazały się wspaniałym sukcesem, a podejmowana tematyka kolejnych wzbudza wielkie zainteresowanie, Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Szwajcarii przyciąga coraz szersze grono ich uczestników.
Jest to powodem, dla którego Pan Ambasador zaprosił PPS na kolejne spotkanie które odbędzie się 8-go Czerwca 2017 właśnie w polskiej ambasadzie w Bernie. Zbieramy i zapraszamy Państwa na zgłaszanie propozycji tematów do 24-go Marca i będziemy w kontakcie na temat detali w najbliższych tygodniach.

Bardzo dziękujemy Pani Annie Buchmann oraz wszystkim pracownikom muzeum za gościnność i pomoc w zorganizowaniu eventu, a wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie.

Zdjecia: Rafal Woycick | Agnes Nowicki

SPEAKER:

Norbert Roztocki
MoveArt
Sebastian Uszyński
VIERJAHRESZEITENRIEHEN