Misją grupy Polish Professionals in Switzerland jest budowa platformy mającej na celu rozwijanie wiedzy i doświadczeń biznesowych pomiędzy jej członkami, poprzez organizowanie regularnych tematycznych spotkań oraz interakcji z zapraszanymi ekspertami z różnych dziedzin nauki i biznesu. PPS dba i pomaga przy powstawaniu rozwoju stosunków osobistych i gospodarczych pomiędzy Polska i Szwajcaria.

Misją grupy Polish Professionals in Switzerland jest wspieranie przedsiębiorczości i kultury polskiej w Szwajcarii.

Misję naszą realizujemy min. poprzez:

  1. Budowę platformy mającej na celu rozwijanie wiedzy i doświadczeń biznesowych pomiędzy naszymi członkami
  2. Organizowanie regularnych tematycznych spotkań dla członków i sympatyków naszego stowarzyszenia, na których przedstawiamy bieżące i aktualne sprawy dotyczące sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, kulturalnej i politycznej w Szwajcarii, a mającej wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości i kultury w tym kraju
  3. Umożliwienie interakcji z zapraszanymi ekspertami z różnych dziedzin nauki, kultury i biznesu
  4. Umożliwienie naszym członkom i sympatykom prezentacji ich przedsiębiorstw bądź pomysłów businessowych na naszych spotkaniach