gbd

Dominik Skrobala
Board Member | Legal Counsel

T +41(0)79 427 1291
M ds@polishprofessionals.ch
S LinkedIn

Vita
* 1977

Dominik jest licencjonowanym prawnikiem w Szwajcarii. Jest członkiem Rady Doradczej szwajcarskiego stowarzyszenia LegalTech i AIDA Swiss Chapter Organizing Committee. Dominik jest również przeszkolonym i doświadczonym obserwatorem wojskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pracuje jako prawnik w Zurychu i zajmuje się głównie sprawami gospodarczymi i biznesowymi, w tym w zakresie wymiany gospodarczej pomiędzy Polską i Szwajcarią. Ze względu na swoje poprzednie doświadczenia w jednym z wiodących dostawców prawnych baz danych informacji i przepisów prawnych, Dominik ma doskonałą wiedzę na temat technicznych relacji i można łatwo budować mosty między IT a branżą prawna.

Dominik studiował w Zurychu (UZH) i w Krakowie (UJ). Posługuje się biegle językiem polskim, niemieckim, angielskim, francuskim i rosyjskim.